Reklamacje i zwroty

mar 4, 2019

Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36
Arnold Skorupa
46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36
Lub na adres e-mail: juraekspres@gmail.com

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór możecie Państwo pobrać z naszej strony.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówionego produktu przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że JURA zgodzi się je ponieść lub nie poinformowała Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JURA, JURA nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli zwracany towar nie wróci w terminie 14 dni, JURA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez JURA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

Produkty powinny być zwrócone na adres:

SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36
Arnold Skorupa
46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo zwrot i odstąpienia od umowy nie przysługuje na:

  • produkty zafoliowane, które z w przypadku naruszenia opakowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia bądź ze względów higienicznych po naruszeniu opakowania tracą na wartości.
  • produkty żywnościowe o krótkim terminie przydatności do spożycia.

 

 

Reklamacje dostawy

Jeśli otrzymacie Państwo przesyłkę uszkodzoną bądź niekompletna prosimy zgłosić to w momencie odbioru, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty dostawy do naszego Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub wysyłając E-Mail:

Telefon: +48 77 421 82 96
Email: juraekspres@gmail.com

Rodzaje i koszty dostawy

Dostawa standardowa
W ramach dostawy standardowej zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

Koszty dostawy:

Poczta Polska: 9,90 pln ( w tym VAT) 

UPS: 25,00 pln (w tym VAT)

Zamówienia o wartości powyżej 2000,00 pln brutto realizowane są przez firmę kurierska UPS na koszt firmy.

Dołożymy wszelkich starań aby wywiązać się z powyższych terminów i zrealizować Państwa zamówienie w miarę możliwości najszybciej jak to będzie możliwe.

Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie operatora usług logistycznych (Poczta Polska / UPS).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

7 + 11 =